Mēs

Mēs esam neliela, bet droša un atsaucīga hostinga kompānija, kuru vada cilvēki, kam patīk tīmeklis un tā kultūra.
Mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt, lai klienti vienmēr justos labi, uzturot savus risinājumus pie mums.

Reģistrācijas noteikumi

Pakalpojumu reģistrācijas un lietošanas noteikumi

 • Lai kļūtu par tosteris.com reģistrētu lietotāju, ir jāaizpilda reģistrācijas pieteikums, kas tiek izmantots par pamatu līguma noslēgšanai starp SIA 19 points un lietotāju. tosteris.com nepārbauda lietotāja sniegtās informācijas pareizību, taču, konstatējot nelikumības, piemēram, lietotājam izmantojot citas personas datus, tosteris.com ir tiesīgs likvidēt lietotāja kontu un informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.
 • Lietotājs apņemas paturēt noslēpumā un neizpaust citām personām savus tosteris.com lietotāja konta piekļuves datus. Lietotājam nekavējoties jāinformē tosteris.com darbinieki pa tālruni +371 29129007 vai pa e-pastu info@tosteris.com gadījumā, ja lietotāja konts ir izmantots bez lietotāja atļaujas vai ja tam ir aizdomas, ka tas varētu būt noticis.
 • Visi reģistrētie tosteris.com lietotāju personas dati un korespondence tiek aizsargāta saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.
 • tosteris.com lietotāja personas dati kā vārds, uzvārds, dzimšanas datums, pasta adrese un citi personas dati, netiek izpausti trešajām personām bez lietotāja piekrišanas, izņemot LR normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, ja tos pieprasa LR izziņas iestādes.
 • Aizmirstot savu lietotāja konta paroli, lietotājam jākontaktējas ar tosteris.com darbiniekiem par paroles atjaunošanu.
 • tosteris.com hostingā kategoriski aizliegts uzturēt torrentu trakerus, pirātisko programmatūru, nelicencētu mūziku un filmas, jebkāda veida pornogrāfiskos materiālus un citu informāciju, ko neatļauj LR likumdošana. Šo noteikumu neievērošanas gadījumā lietotāja konts tiks nekavējoties slēgts!
 • Lietotājs apņemas godprātīgi veikt apmaksu par saņemtajiem pakalpojumiem avansa maksājuma veidā līdz apmaksātā perioda pēdējai dienai pēc tosteris.com noteiktā cenrāža. Gadījumā, ja maksājumu nav iespējams veikt laicīgi, tad par to būtu obligāti jāinformē tosteris.com darbinieki.
 • Ja lietotājs nav apmaksājis pakalpojumus 30 dienu laikā pēc apmaksātā perioda beigām, viņa lietotāja konts tiek slēgts. Visa tajā esošā informācija tiek uzglabāta 30 dienas pēc konta slēgšanas, pēc kā tā tiek neatgriezeniski dzēsta.
 • Ja lietotājs nepiekrīt tosteris.com pakalpojumu lietošanas noteikumiem un nevēlas turpmāk lietot tosteris.com pakalpojumus, viņš ir tiesīgs atteikties no tiem, nosūtot vai nu rakstisku atteikšanos vēstules formā uz SIA 19 points adresi vai arī no savas līgumā reģistrētās e-pasta adreses attiecīgu pieprasījuma vēstuli uz tosteris.com e-pasta adresi info@tosteris.com. Pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas par lietotāja konta dzēšanu visi lietotāja personas dati nekavējoties tiks dzēsti un piekļuve tosteris.com likvidēta. Ja lietotājs ir apmaksājis pakalpojumus uz priekšu, tad viņam tiks atgriezti iemaksātie naudas līdzekļi, ieturot apmaksu par pakalpojumiem līdz tekošā mēneša beigām.
 • Pēc reģistrācijas, tosteris.com darbinieki nosūta lietotājam hostinga piekļuves informāciju un avansa rēķinu pakalpojuma apmaksai, kā arī no tosteris.com un SIA 19 points puses parakstītus līguma oriģinālus uz lietotāja norādīto pasta adresi. Kamēr tosteris.com un SIA 19 points nav saņēmuši no lietotāja puses parakstītu līguma eksemplāru, tosteris.com patur tiesības slēgt piekļuvi hostingam jebkurā brīdī, pamatojoties uz to, ka starp lietotāju un pakalpojumu sniedzēju nav līgumisku attiecību.

Domēna reģistrācijas noteikumi

 • Reģistrēt var tikai tādu vārdu, kas pieteikuma iesniegšanas brīdī ir brīvs.
 • Domēna vārds ir jāveido tā, lai tas neaizskar citu personu likumīgās intereses un nepārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
 • Tradicionālajā domēna vārdā pieļaujamie simboli ir tikai latīņu alfabēta burti (lielie un mazie burti neatšķiras), cipari un defise "-". Dažiem domēniem ir pieejama UNICODE versija, kas pieļauj nacionālo simbolu izmantošanu domēnvārdā.
 • Minimālais domēna vārda garums visiem domēniem, izņemot .info domēnu (šim domēnam minimālais garums ir 3 simboli), ir 2 simboli, maksimālais - līdz 200 simboli, izņemot .lv domēnus, kam maksimālais garums ir 63 simboli.
 • Defisi "-" nedrīkst lietot domēna vārda sākumā vai beigās.
 • Ja domēns netiek uzturēts tosteris.com, tad obligāti jānorāda vismaz 2 DNS serveri, kuriem tiks deleģēts attiecīgais DNS zonas ieraksts.
 • .de domēniem, ja tie netiek uzturēti tosteris.com, jānorāda vismaz 2 DNS serveri, kuri atbilst deNIC reģistra prasībām.
 • Lai reģistrētu domēna vārdu .lv zonā, tā lietotājam ir jābūt vismaz 18 gadus vecam.

Jebkuri strīdi par domēna vārdiem tiek risināti saskaņā ar zemāk uzskaitītajiem noteikumiem: